Dostupno sa lagera

ZIDNI PANEL 30mm

•Debljina panela 30mm
•Debljina lima 0.4mm obostrano
•Dostupni ralovi 9002 i 7016
•Ispuna poliuretan (PUR)
•Težina panela 8,80kg/m2
•Toplinski koeficijent 0,76 K(W/m2K)

ZIDNI PANEL 50mm

•Debljina panela 50mm
•Debljina lima 0.4mm obostrano
•Dostupni ralovi 9002
•Ispuna poliuretan (PUR)
•Težina panela 9,60kg/m2
•Toplinski koeficijent 0,44 K(W/m2K)

ZIDNI PANEL 80mm

•Debljina panela 80mm
•Debljina lima 0.4mm obostrano
•Dostupni ralovi 9002
•Ispuna poliuretan (PUR)
•Težina panela 10,80kg/m2
•Toplinski koeficijent 0,28 K(W/m2K)

ZIDNI PANEL 100mm

•Debljina panela 100mm
•Debljina lima 0.4mm obostrano
•Dostupni ralovi 9002
•Ispuna poliuretan (PUR)
•Težina panela 11,60kg/m2
•Toplinski koeficijent 0,22 K(W/m2K)

DOSTUPNO PO NARUDŽBI

•DEBLJINE PANELA 120mm, 150mm
•RALOVI 3002, 3009, 3020, 5010, 6005, 6011, 7016, 7037, 8017, 9003, 9006, 9007, 9010
•DEBLJINE LIMOVA 0,4mm, 0,5mm, 0,6mm, 0,8mm
•ISPUNA poliizocijanurat (PIR), mineralna vuna

ZIDNI TERMOIZOLACIJSKI PANELI SA SKRIVENIM SPOJEM

Zidni termoizolacijski panel sa skrivenim spojem ima posebno dizajnirane bočne utore, odnosno u bočnim utorima za međusobno spajanje panela napravljen je prostor za vijak kojim se panel pričvršćuje na konstrukciju. Na taj način vijak ostaje skriven u spoju te nakon montaže panela vijci nisu vidljivi i estetika završne obrade panela neprekinuta dominira površinom. Vanjski dijamantni uzorak s mikro profilacijom dodatno poboljšava estetski učinak panela. Pokrivna širina panela je 1000 mm.

Dostupno sa lagera u varijanti skriveni spoj

ZIDNI PANEL SKRIVENI SPOJ 50mm

•Debljina panela 50mm
•Debljina lima 0.5/0.4mm
•Dostupni ralovi 9006 i 7016
•Ispuna poliuretan (PUR)
•Težina panela 10,10kg/m2
•Toplinski koeficijent 0,44 K(W/m2K)

DOSTUPNO PO NARUDŽBI

•DEBLJINE PANELA 50mm, 80mm, 100mm, 120mm, 150mm
•RALOVI 3002, 3009, 3020, 5010, 6005, 6011, 7016, 7037, 8017, 9003, 9006, 9007, 9010
•DEBLJINE LIMOVA 0,4mm (9002 8017, 3009), 0,5mm, 0,6mm, 0,8mm
•ISPUNA poliizocijanurat (PIR), mineralna vuna